Al Lail

Al Lail

“ Al Lail ”

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim

Qasam Raat Ke Andhere Ki, Jab Woh Chaah Jaye
Aur Din Ke Ujale Ki, Jab Aashkar Ho Jaye
Donoo Haqeeqat Main Tafreeq Hai
Jaise Aamal e Insa(n) Maen Tafreeq Hai

Aik Khwahish e Duniya Se Hut Ke Pare
Allah Se Dare, Sadka Bhi Kare
Yeh Woh Mard e Momin, Jis Ke Lye
Humwaar Rahain Khud Allah Kare
Read More […]