Zarb Dil Par Lagti Hai

dil poetry

Nafi Tum Ho Nahi Sakte, Jama Se Tum Ko Nafrat Hai

Taqseem Tum Ko Karte Hain Tu Zarb Dil Par Lagti Hai

Leave a comment: