Shikaytein Bhi Bohat Hain

shikayta hai

Shikaytein Bhi Bohat Hain Hikaytein Bhi Bohat

Maza To Jab Hai Ke Yaaron Ke Ro Bah Ro Kahiye

Leave a comment: