Samjhota Koi Khwab Ke Badle

shahryar khwab

Jo Chahti Dunya Hai Wo Mujh Se Nahi Ho Ga

Samjhota Koi Khwab Ke Badle Nahi Ho Ga

Leave a comment: