Sab qatal ho ke

manzil se aye hain

Sab qatal ho ke tere muqabil se aaye hain

Ham log surkharo hain ke manzil se aye hain

Leave a comment: