Rehna Na Diya Us Ne

khak mein bhi mila

Rehna Na Diya Us Ne Kisi Kaam Ka Mujhe

Aur Khak Mein Bhi Mujh Ko Mila Kar Nahi Gya

Leave a comment: