Raushni Hoti Nahin Aur Dhuwaan

roshni-hoti-nahi

Raushni Hoti Nahin Aur Dhuwaan Uthta Hai
Ye Charagon Ka Badan Aise Jalaya Kis Ne?

Submitted By: Mohsin Aftab Kelapuri

Leave a comment: