Qalam Band Kar Diye

kitab-na-biki

Qalam Ne Qalam Band Kar Diye Alfaaz-e Zehniat

Kitab Ik Bhi Na Biki Qalam Daan Ki

Leave a comment: