Magar Yaad Kuch Nahi Aata

khawab ka safar

Mein Sochta Hon Magar Yaad Kuch Nahi Aata

Ke Ekhtataam Kahan Khawab Ke Safar Ka Hua

Leave a comment: