Maan Aaj Bhi Roti Hai

maan roti hai

Maan Tab Hi Roti Thi Jab Beta Khana Nahi Khata Tha

Maan Aaj Bhi Roti Hai Jab Beta Khana Nahi Deta

Leave a comment: