Kama Ke Jo Bhi Lata Hai

ghar ka karaya

Kama Ke Jo Bhi Lata Hai Wo Ghar Pey Waar Deta Hai

Karaye Daar Ko Ghar Ka Karaya Maar Deta Hai

Leave a comment: