Lazim kuch nhi hota

Phir Yun Hoa Ke Sath Tera Chorna Para
Sabat Hoa Ke Lazim O Malzoom Kuch Nahi

Submitted By: Dua

Leave a comment: