Dua Tu Dil Se Mangi

iqbal dua

Dua Tu Dil Se Mangi Jati Hai Zuban Se Nahi

Qabol Tu Us Ki Hoti Hai, Jis Ki Zuban Nahi Hoti

Leave a comment: