Dil Ki Gallian

parveen-shakir-31

Koi Ahat, Koi Awaz, Koi Chap Nahi

Dil Ki Galyan Bari Sunsan Hai Aye Koi

Related Posts

Leave a comment: