Parwaaz Hai Dono Ki Isi Aik Fisa Mein – Iqbal Poetry

Parwaaz Hai Dono Ki Isi Aik Fiza Mein,

Kargis Ka Jahan Aur Hai Aur Shaheen Ka Jahan Aur,

Ilfaz o Muani Me Tafawat Nahi Lekin,

Mulla Ki Azaan Aur, Mujahid Ki Azaan Aur

Leave a comment: